CEQ Katarzyna Łukaszewicz

Ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów

 

BH CEQ Katarzyna Łukaszewicz

Ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów

tel: 22 514 123 324

e-mail: sklep@e-ceq.pl

 

WZÓR

 

 

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Nr zamówienia internetowego/nr faktury: …………………………………………………

 

Imię i Nazwisko Konsumenta: ………………………………………………………………

 

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ………………………..……………………………………

 

Kod pocztowy, miasto: ………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy1/ odbioru2 …………………………………………………………

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem

rachunku bankowego numer3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych

Produktów w Sklepie Internetowym CEQ - http://www.e-ceq.pl

 

 

L.p.

Nazwa Towaru/Usługi Dodatkowej

Kod

Ilość sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy

Adres wraz z dopiskiem:

 

CEQ Katarzyna Łukaszewicz

Ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów

„ODSTĄPIENIE OD UMOWY”

 

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru CEQ Katarzyna Łukaszewicz wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na powyższy adres.

 

………………………………

Data i podpis Konsumenta

 

1 podać, jeżeli umowa sprzedaży dotyczyła Usług Dodatkowych

2 podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Towaru

3 numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży;

status zamówienia

W poniższe pole wprowadź numer swojego zamówienia by poznać status jego realizacji.

 
Development & Administration by M.Levi & K.Lion Group CLP. Copyrights © 2015 - 2016 CEQ | All Rights reserved